© 2000 Patricia Jane St. John Danko

  PROPOSTA DE TRABALLO :

MIRANDO O ANTIGO CON NOVOS OLLOS

     Una das cousas maís fascinantes que podemos facer por nos mesmos é descobrir que algo estivo diante dos nosos ollos toda-la nosa vida e permanecíu inadvertido. A Sra. St. John Danko presenta esta proposta de traballo sobre a serpe: a grande, a mala, a causa da caída da humanidade nas tradicións Xudeo-Cristiáns, obxeto de vituperio e difamación polos artistas dende o Reñacemento, condeada polos antigos patriarcas hebréos, e probablemente o animal mais inxuriado da nosa sociedade contemporánea. ¿ E, si é así, por qué entón a serpe aparece o longo da civilización Occidental como símbolo da Saúde?. O emblema da profesión médica, o caduceo, duas serpes enroladas nunha vara, é familiar para nós. ¿ Cuestionámonos algunha vez porqué a serpe ultraxada é o noso símbolo de Saúde?. A serpe tamén aparece como insignia dos corpos médicos do Exército Americano. En Europa, utilízase a serpe para fixa-la presencia dunha farmacia. A primeira bandeira americana tiña unha serpe. ¿ Porqué?. ¿Qué vestixio da nosa memoria primeira permítenos acepta-la serpe como símbolo de Saúde ó mesmo tempo que a ultraxamos como causa da nosa expulsión do Edén ?.

     Estas preguntas tan entretidas serán acompañadas por diapositivas da serpe como representación do mal nas obra de arte dos Antigos Maestros a traverso do Simbolismo no arte contemporáneo. Tamén se mostrarán diapositivas de obras de arte antigas que pintan a serpte como sanadora, consoladora, a más venerada, a que se rendía mais culto, de entre todo-los animáis; así como iconos babilónicos nos que a serpe asiste á Diosa e ofrecelle o alimento da inmortalidade a os sus seguidores. Incorporaranse datos históricos antigos, como o culto da serpe po-las tribus hebreas antes de que Yavé proclamárase ó Único Deus, e a historia do clan sacerdotal hebreo antigo, os Levitas, os fillos de Leviatán, o grande sinuoso. A palabra hebrea para a serpe divina era "Serafín", qué evolucionou ata o senso que hoxe coñecemos: un dos coros de Anxos. Finalmente, investigarase a serpe como un símbolo poderoso que existíu no momento da cautividade babilónica dos hebreos, un símbolo que personificou, para os escritores do Xénesis, toda-las relixóns rivais. ¿Podería ser que os escritores do Xénesis, escollendo o seu símbolo para o mal, intentaran derriba-la serpe do seu pedestal e facela, deliberadamente, culpable de toda-las penas e tribulacións de seu pobo? ¿ A serpe realmente podería ser a Gran Víctima propiciatoria, entón e agora ?.

     Nunca saberemos por qué a máis ultraxada das criaturas aparece aínda hoxe nos nosos emblemas. Nembargantes, algo existe na nosa memoria primordial, para que a vexamos no caduceo, a o largo das nosas vidas, coa aceptación de esta criatura como símbolo da profesión médica. A contradicción inherente na simboloxía dual da serpe é sorprendente para moitos. Aínda que o caduceo nos resulta familiar, miramo-lo sin pensar en él. Miramos o caduceo pero non o vemos; non consideramos, nin nos preguntamos, polos sus oríxes. E, si somos capaces de semexante lapsus con respeto a esta imaxen omnipresente, ¿ Qué consecuencias ten na nosa vida diaria ? ¿Cánto aceptamos na nosa vida sin deternos a pensar ? ¿ Cantas contradiccións son inherentes a nosa sociedade e as nosas vidas persoais que merecen a nosa reflexión e consideración ? ¿ Canto do noso coñecemento heredado perdimos sen darnos conta ? ¿ Canto abandoamos da nosa vida porque non vemos e non ponderamos as cousas cotidiáns que nos afectan pero que, de algunha maneira deixámos perder ? ¿ Canto coñecemento dos nosos egos perdímos ? ¿ Cantas novas portas pederíamos abrir hacia nos mesmos a traverso da análise pausado das cousas que nos son familiares ? ¿ Canto miramos sin ver na nosa vida ?


© 2000


Workshop Proposal

Propuesta de Trabajo

Proposta de Traballo

Aesthetic Intent

Proyecto Estético

Proxecto Estético

Lilith's Song To Adam

Canción de Lilith a Adán

Cantiga de Lilith a Adán

     

© 2000 Patricia Jane St. John Danko

Please , feel free to e-mail me  your comments and questions !!
If you prefer, please complete and submit this form .


TEXT Site Map :

Aesthetics
Amended Iconographies
Rope

Artwork
Painting Gallery
Drawing Gallery
Print Gallery
Sculpture Gallery
Mask Gallery

Poetry
For a Galician
Songs Of Joy & Sorrow
Lilith
Songs Of Childhood

Pretend Diva

Resume
Projects For Kids
Links

Diseñada Para
800 x 600